10
EX
PE
RIEN
TE

de neratat

01 O vizită la fosta Casă Municipală de Cultură (nu a studenților), miercuri, ora 19:00 🙂

02 Fashion show-ul din locația surpriză de vineri, ora 20:00

03 O după-amiază cu Dragoste pe o bancă din parc, duminică, ora 18:00

04 Demonstrațiile meșteșugarilor locali din fiecare zi

05 Un loc la Midnight Snack, cu vin și-o poveste creativă, duminică, ora 20:00, în Piața Unirii

06 Punerea în lumină a tinerelor speranțe emergente ai României, joi, ora 19:00

07 Secretelele din spatele celor mai mari scene de festival din lume

08 Clasa O de design, duminică, ora 12:00, la Centrul de Interes

09 Petrecerea cu creativii orașului, sâmbătă, ora 23:00

10 Cafeaua din fiecare dimineață la Creative Hot Spots

Locatii de Festival

Casa Municipală de CulturăPiața Uniri nr. 24

Casa Vaida VoevodPiața Ștefan cel Mare nr. 18, la etaj

Casa TIFFStr. Universității nr. 6

SistersStr. Universității nr. 2

MeronStr. Napoca nr. 3

DemmersPiața Unirii nr. 9

ZAIN StudioBdul. Eroilor nr 4, la etaj

RootsBdul. Eroilor nr 4

Atelier PatruBdul. Eroilor nr. 34

UADStr. Franklin Delano Roosevelt Nr. 8

Vitrina 413Str. Franklin Delano Roosevelt

RoomStr. Constantin Daicoviciu nr. 11

KPLUSZStr. Memorandumului nr. 3

Atelier CafeStr. Memorandumului nr. 9, la etaj

Complex Comercial CentralStr. Regele Ferdinand nr. 22

MangerStr. Regele Ferdinand nr. 23

Londoner PubStr. Emile Zola nr. 5

H33Str. Horea nr. 33

Centrul de InteresStr. Fa/bricii de Chi/brituri nr. 9

Impact HubStr. Gării nr. 21

Casa Municipală de Cultură

Piața Uniri nr. 24

Casa Vaida Voevod

Piața Ștefan cel Mare nr. 18, la etaj

Casa TIFF

Str. Universității nr. 6

Sisters

Str. Universității nr. 2

Meron

Str. Napoca nr. 3

Demmers

Piața Unirii nr. 9

ZAIN Studio

Bdul. Eroilor nr 4, la etaj

Roots

Bdul. Eroilor nr 4

Atelier Patru

Bdul. Eroilor nr 34

UAD

Str. Franklin Delano Roosevelt Nr. 8

Vitrina 413

Str. Franklin Delano Roosevelt

Room

Str. Constantin Daicoviciu nr. 11

KPLUSZ

Str. Memorandumului nr. 3

Atelier Cafe

Str. Memorandumului nr. 9, la etaj

Complex Comercial Central

Str. Regele Ferdinand nr. 22

Manger

Str. Regele Ferdinand nr. 23

Londoner Pub

Str. Emile Zola nr. 5

H33

Str. Horea nr. 33

Centrul de Interes

Str. Fabricii de Chibrituri nr. 9

Impact Hub

Str. Gării nr. 21

INSPIRED BY

PARTENERI INSITUTIONALI

PARTENERI